Velkommen til Skuteregisteret

I Skuteregisteret kan du finne opplysninger om skuter, personer og rederier.

Registeret bygger på Veritas-registrene og Tollbøkene.

I tillegg er Odd Mørlands database lagt til. Odd Mørland hadde i sin tid nært samarbeid med Aust-Agder-Arkivet bl.a. om utarbeiding av seilskuteregistret og vi har også fått tilgang til hans privat registrerte materiale.

Ønskes ytterligere informasjon om registeret, kontakt gjerne Aust-Agder museum og arkiv på følgende e-postadresse: postmottak@aama.no.

logo
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN