Navn: Andersen,A.

Utskriftvennlig versjon »

Seilt på skuter

Warden law
  • Fra: 1803 Fra kilde:
  • Til: 1806
  • Kommentar: 1896-03:Abrahamsen,E., 03-06:Andersen,A., 06-08:Abrahamsen,Edw.
Vinland
  • Fra: 1877 Fra kilde:
  • Kommentar: 1870:Omholt,E. 1877:Andersen,A.
Ungdoms venner
  • Fra: 1888 Fra kilde:
  • Kommentar: 1888:Andersen,A. 1898:Pedersen,E.
Chapman
  • Fra: 1885 Fra kilde:
  • Til: 1888
  • Kommentar: 1876-85:Olsen,S.,85-88:Andersen,A.,88-01:Larsen,A.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN