Navn: Anton Isefjær

Seilt på skuter

Fonograf
  • Fra: 1902 Fra kilde: v
  • Til: 1905 Til kilde: v
Saga
  • Fra: 1908 Fra kilde: v
  • Til: 1914 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN