Navn: ingen registrering

Utskriftvennlig versjon »

Seilt på skuter

Anne margarethe
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Anne margarethe
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Anne marie
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Anne marie
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Abel mekine
 • Fra: 1863 Fra kilde: m
 • Til: 1863 Til kilde: m
Abel mekine
 • Fra: 1863 Fra kilde: m
 • Til: 1863 Til kilde: m
Aurora
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Aurora
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Aurora
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Dragen
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Erstatningen
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Emanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Emanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Erstatningen
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Eucharis
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Eucharis
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Enigheten
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Fraternite
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Familien
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Foreningen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Foreningen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fortuna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fortuna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Frederik petersen
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Fortuna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fortuna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Henriette
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Henriette
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Haabets anker
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Harmonia
 • Fra: 1858 Fra kilde: 0
 • Til: 1858
Hero
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Industri
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Ingeborg caroline
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Ingeborg caroline
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Infatigable
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Juno
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Kronprinds frederik
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Kongsberg
 • Fra: 1855 Fra kilde: i
 • Til: 1858 Til kilde: x
Louise augusta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Louise augusta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Lector schweigaard
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Minerva
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Nordstjernen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Norden
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Norden
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nordlyset
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nordlyset
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Niord
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nordhavet
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Neptunus
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Phønix
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Phønix
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Phønix
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Pallas
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Pallas
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Patientia
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Providentia
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Scotia
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Success
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Sverre
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Saga
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Saga
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Syttende mai
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Solid
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Triton
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Triton
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Trafik
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Trafik
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Tvedestrand
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Trekroner
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Tvende søstre
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Telegraf
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Telegraf
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Urania
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Urania
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Vigilant
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vigilant
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Victoria
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Vikingen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Vesta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Valdemar
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Valdemar
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Venskapet
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1864 Til kilde: m
Æolus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Æolus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Condor
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Deligence
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Deligence
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Duen
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Duen
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Enighed
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Enighed
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Elise
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Elise
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Erin
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Helene
 • Fra: 1858 Fra kilde: 0
 • Til: 1858
Liburna
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Napoleon
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nor
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Niord
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Niord
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nordpolen
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Ora & labora
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Oberon
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Oberon
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Pollux
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Primus
 • Fra: 1862 Fra kilde: m
 • Til: 1862 Til kilde: m
Prinds oscar
 • Fra: 1863 Fra kilde: m
 • Til: 1863 Til kilde: m
Trioner
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Tolv sødskende
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Tordenskjold
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Tordenskjold
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Urda
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Viva
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Viva
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alma
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alma
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Augusta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Aladdin
 • Fra: 1858 Fra kilde: 0
 • Til: 1858
Biekuben
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Biekuben
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Embla
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Familiens haab
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Familiens haab
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Gea
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Heldos
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hilding
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Hull packet
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hull packet
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hebe
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Hebe
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Helena margarethe
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Helena margarethe
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Haabets anker
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Haabets anker
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Irene
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Irene
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Idun
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Norma
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Petrellen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Skulda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Skulda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Terese & lina
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Terese & lina
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vigilant
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vigilant
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vesta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Veranda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Veranda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vibilia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vibilia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Arendal
 • Fra: 1880 Fra kilde: 0
 • Til: 1881
Condor
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Ellen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Hardi
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Hardi
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Ibis
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Lector voss
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Nomaden
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Odin
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Patria
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Titania
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Venus
 • Fra: 1858 Fra kilde: x
 • Til: 1858 Til kilde: x
Vestalinden
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vestalinden
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Diadem
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Frivold
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hovvarpner
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Janus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Rhea
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Søblomsten
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Salus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
St.olaf
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Valkyrien
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Triton
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Triton
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Ask
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Augusta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Albion
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alona
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Andvake
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Brage
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Dovre
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Eidsvold
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Elisabeth
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Emanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Egia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Enigheten
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Eidboe
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Frigga
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fauna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fjerde november
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fjære
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1870 Til kilde: v
Gyda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Himalaya
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Harriet
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Harriet
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Heimdal
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Ino
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Juno
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Lydia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Lyna
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Memoranda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Newcastle & arendals pake
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nidaros
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nidelven
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nor
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nor
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Norge
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Norske bonde
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Patria
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Patrie
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Pellonia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Presto
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Prosperity
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Pan
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Rival
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Sundswall
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Skjold
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Veritas
 • Fra: 1872 Fra kilde: v
 • Til: 1872 Til kilde: v
Vesta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vigo
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Viken
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Valparaiso
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
William
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Ørnen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Ørnen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Brødrene
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Doris
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Herdis
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hazard
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Juni
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Najaden
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Nordskov
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Nordstjernen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Normandie
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Presto
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Presto
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Trudvang
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Veranda
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nidelven
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Victoria
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Vidar
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Amor
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Amor
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Argo
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Askur
 • Fra: 1879 Fra kilde: v
 • Til: 1880
Elida
 • Fra: 1878 Fra kilde: 0
 • Til: 1878
Elida
 • Fra: 1878 Fra kilde: 0
 • Til: 1878
Eliezer
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Emanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Fremad
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Grimstad
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hiisø
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Høsten
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Juno
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Larus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nissen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Sleipner
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Typhon
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Alpha
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Activ
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Arendal
 • Fra: 1880 Fra kilde: 0
 • Til: 1881
Arendal
 • Fra: 1880 Fra kilde: 0
 • Til: 1881
Dag
 • Fra: 1881 Fra kilde: v
 • Til: 1883
Emanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Frithjof
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Heldos
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Palmen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Preciosa
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Progress
 • Fra: 1893 Fra kilde: 0
 • Til: 1893
Salus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Silvan
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Skogmann
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Thetis
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vesta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Arnevig
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Askur
 • Fra: 1879 Fra kilde: v
 • Til: 1880
Augusta
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Birkebeneren
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Dauntless
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Deodata
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Edwin
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Folkvang
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Heldal
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Hercules
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Huseland
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Imanuel
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Lochlyn
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nidelven
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Scandia
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Tangen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Vaaren
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Vulcan
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Æolus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Antoinette
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Argus
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Comforter
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Elder
 • Fra: 1869 Fra kilde: 0
 • Til: 1869
Fingal
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Iris
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Jupiter
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Nornen
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Professo
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Uller
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869
Wærge
 • Fra: 1869 Fra kilde: v
 • Til: 1869 Til kilde: v
Ganymedes
 • Fra: 1894 Fra kilde: v
 • Til: 1895 Til kilde: v
Kong carl
 • Fra: 1894 Fra kilde: v
 • Til: 1895 Til kilde: v
August
 • Fra: 1879 Fra kilde: v
 • Til: 1880
Viinland
 • Fra: 1886 Fra kilde: v
 • Til: 1889
Viinland
 • Fra: 1886 Fra kilde: v
 • Til: 1889
Ilma
 • Fra: 1890 Fra kilde: v
 • Til: 1892
Penda
 • Fra: 1876 Fra kilde: v
 • Til: 1877 Til kilde: v
Unda
 • Fra: 1900 Fra kilde: 0
 • Til: 1900
Unda
 • Fra: 1900 Fra kilde: 0
 • Til: 1900
Unda
 • Fra: 1900 Fra kilde: 0
 • Til: 1900
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN