Navn: Mangler liste

Utskriftvennlig versjon »

Seilt på skuter

Amsterdam paket
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amsterdam paket
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amsterdam paket
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amsterdam paket
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amsterdam paket
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Aphrodite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Aphrodite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Aphrodite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Aphrodite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Aphrodite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amphitrite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amphitrite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amphitrite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amphitrite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Amphitrite
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Atalanta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Atalanta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Atalanta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Atalanta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Atalanta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Calypso
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Calypso
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Calypso
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Calypso
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Calypso
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bellona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Bellona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Bellona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Bellona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Bellona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charlotte
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charlotte
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charlotte
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charlotte
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charlotte
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Eros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Eros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Eros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Eros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Eros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Friherreinde fr. lovise
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Friherreinde fr. lovise
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Friherreinde fr. lovise
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Friherreinde fr. lovise
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Friherreinde fr. lovise
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frithjof
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik wergeland
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik wergeland
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik wergeland
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik wergeland
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik wergeland
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hvalen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hvalen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hvalen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hvalen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hvalen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hermes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hermes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hermes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hermes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hermes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik carstensen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik carstensen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik carstensen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik carstensen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henrik carstensen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Haabet
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Haabet
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Haabet
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Haabet
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Haabet
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
I. d. caroline
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
I. d. caroline
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
I. d. caroline
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
I. d. caroline
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
I. d. caroline
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Løven
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Løven
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Løven
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Løven
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Løven
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Magneten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Magneten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Magneten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Magneten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Resolutionen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Resolutionen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Resolutionen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Resolutionen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Resolutionen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rederinden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rederinden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rederinden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rederinden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rederinden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Sødderhamn
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Sødderhamn
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Sødderhamn
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Sødderhamn
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Sødderhamn
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Spekulationen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Spekulationen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Spekulationen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Spekulationen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Spekulationen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
St. johannes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
St. johannes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
St. johannes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
St. johannes
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Thetis
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thetis
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thetis
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thetis
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thetis
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Albatros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Albatros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Albatros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Albatros
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Countryman
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Countryman
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Countryman
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Countryman
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Grimstad
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Grimstad
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Grimstad
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Grimstad
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Gustava
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Gustava
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Gustava
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Hertha
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hertha
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hertha
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hertha
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hanna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hanna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hanna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Hanna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ægir
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ægir
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ægir
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ægir
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Alekto
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Alekto
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Alekto
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Charles northcote
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charles northcote
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Charles northcote
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Clio
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Clio
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Clio
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Freia eller freya
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Freia eller freya
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Freia eller freya
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fornjot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fornjot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fornjot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ingeborg emilie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ingeborg emilie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ingeborg emilie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Niord
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Niord
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Niord
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Nordstjernen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Nordstjernen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Nordstjernen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patriot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patriot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patriot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Queen victoria
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Queen victoria
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Queen victoria
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Reform
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Reform
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Reform
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svanhvide
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861
Svanhvide
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861
Søskummeren
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Søskummeren
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Søskummeren
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Østerrisøer
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Østerrisøer
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Leda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Leda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Leda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Arion
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Arion
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Arion
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bayard
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bayard
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bayard
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Circassisa
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Circassisa
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Circassisa
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Martin fredrik
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Martin fredrik
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Martin fredrik
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Palmerston
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Palmerston
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Palmerston
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Prinds alberth
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Prinds alberth
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Prinds alberth
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patientia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patientia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Patientia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Stella
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Stella
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Stella
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Scandia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Scandia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Scandia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thomas
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thomas
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thomas
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Vesta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Vesta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Williamm nicoll
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Williamm nicoll
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Williamm nicoll
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Zephyr
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Zephyr
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Zephyr
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Æqvivalent
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Æqvivalent
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Æqvivalent
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Søblomsten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Søblomsten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Søblomsten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Søblomsten
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Ana
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Bruno
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bruno
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Balder
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Balder
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fortuna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Johns
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Johns
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Legatus
 • Fra: 1859 Fra kilde: 0
 • Til: 1861 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neptun
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Regina
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Regina
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Sovinto
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Sovinto
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Solon
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Solon
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Veranda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Veranda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ørnen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ørnen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Avance
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Activ
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Balder
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Brødrene
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Buovento
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Baltic
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Camilla
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Cito
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Clølia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Columbus
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Draupner
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Elida,ellida eller ellide
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Emanuel
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Froy
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fides
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Firdar
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Frey
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Gimsø
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Gøthe
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Garibaldi
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Garibaldi
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Henriette
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Lamartine
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Lyngøer
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marianne
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Marie
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Medea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mimer
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mohawk
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Norvegia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Orvarodd
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Oceola
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Parat
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Pilen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Præcis
 • Fra: 1866 Fra kilde: v
 • Til: 1866 Til kilde: v
Rex
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Rifondo
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rigi
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
St. joseph
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
St. olaf
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Skulda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
San francisko
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Sterna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Talio
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Thule
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Tanaro
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Vesta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Vulcan
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Achilles
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Betty
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Brødrene
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Catharina eller cathrine
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Colibri
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Concordia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Familien
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fido
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fimafenger
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Freia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Hamingja
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Johan smidt
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mjølner
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Rota
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Scandia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Veranda
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Audacia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bella donna
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Bremer pilot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Chineseren
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Christine agathe
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
De tvende venner
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Enigheden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Edele & christian
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fredrik william
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Freyr
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Josephine
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ganger rolf
 • Fra: 1866 Fra kilde: v
 • Til: 1866
Hebe
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ida
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Kosmopilot
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mandarin
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Martha
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ruth
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Svea
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Seagull
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Victoria
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Celuta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Candace
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Christine elisabeth
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Ebenetzer
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fremad
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fix
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Fjellstedt
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Genova
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Georgio avassioti
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Gothen
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mercurius
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Minerva
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Mona
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Morning light
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Neutral
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Phøbus
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Phønix
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Regatta
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Regia
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Rogate
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Stratford
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Stærkodder
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Sylphiden
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Schamyl
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Sirius
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Victoria
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866 Til kilde: 0
Zeus
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Zingara
 • Fra: 1866 Fra kilde: 0
 • Til: 1866
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN