Rederi: A. Bruun

Skuter

Alekto
  • Fra: 1876 Fra kilde: v
  • Til: 1879 Til kilde: v
Presto
  • Fra: 1875 Fra kilde: v
  • Til: 1887 Til kilde: v
Amal
  • Fra: 1875 Fra kilde: v
  • Til: 1887 Til kilde: v
Fido
  • Fra: 1881 Fra kilde: v
  • Til: 1884 Til kilde: v
Erbrin
  • Fra: 1880 Fra kilde: v
  • Til: 1887 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN