Rederi: A. Røer

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Success
  • Fra: 1868 Fra kilde: v
  • Til: 1868 Til kilde: v
Patrie
  • Fra: 1862 Fra kilde: m
  • Til: 1866 Til kilde: v
Normania
  • Fra: 1864 Fra kilde: m
  • Til: 1870 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN