Rederi: A/S BYGDØ

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Bygdø
  • Fra: 1901 Fra kilde: Nationalitetsbevis Arendal, Hvite seil b2 s96
  • Kommentar: A/S BYGDØ 1901 m Thv. Thorsen Guldsmædengen som bestyrende reder
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN