Rederi: A/S NORDFARER v/Carl Bech & Co

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Bragdø
  • Fra: 1912 Fra kilde: Hvite seil b4 s76
  • Til: 1918
  • Kommentar: 1912-18:A/S NORDFARER v/Carl Bech & Co,Tvs, 18-21:Chr.sand Shipping Co
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN