Rederi: A/S Spartan(Carl Bech & Co.)

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Spartan
  • Fra: 1915 Fra kilde: v
  • Til: 1916 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN