Rederi: A/S TANA v/Tellef Lassen

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Tana
  • Fra: 1905 Fra kilde: Natbevis, Ver 05, Hvite seil b1 s41
  • Kommentar: 1891:Lassen,Tellef 1905:A/S TANA v/Tellef Lassen
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN