Rederi: Aksjerederiet ROBERT SCRAFTON v/Peder Olsen

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Robert scrafton
  • Kommentar: Aksjerederiet ROBERT SCRAFTON v/Peder Olsen 1905: v/Chr.Kløcker)
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN