Rederi: Anders & Hans Dedekam

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Arendal
 • Fra: 1819 Fra kilde: t
 • Til: 1824 Til kilde: t
Bonitas
 • Fra: 1811 Fra kilde: t
 • Til: 1814 Til kilde: t
Eventyr
 • Fra: 1808 Fra kilde: t
 • Til: 1809 Til kilde: t
Europa
 • Fra: 1805 Fra kilde: t
 • Til: 1809 Til kilde: t
Sandvigen
 • Fra: 1806 Fra kilde: t
 • Til: 1809 Til kilde: t
Erstatningen
 • Fra: 1808 Fra kilde: t
 • Til: 1822 Til kilde: t
Løven
 • Fra: 1809 Fra kilde: t
 • Til: 1814 Til kilde: t
Rinaldine
 • Fra: 1809 Fra kilde: t
 • Til: 1809 Til kilde: t
Mather
 • Fra: 1811 Fra kilde: t
 • Til: 1814 Til kilde: t
Die wraue neltina
 • Fra: 1811 Fra kilde: t
 • Til: 1814 Til kilde: t
Freden
 • Fra: 1811 Fra kilde: t
 • Til: 1815 Til kilde: t
Fortuna
 • Fra: 1811 Fra kilde: t
 • Til: 1815 Til kilde: t
Speculation
 • Fra: 1822 Fra kilde: t
 • Til: 1823 Til kilde: t
Celox
 • Fra: 1819 Fra kilde: t
 • Til: 1824 Til kilde: t
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN