Rederi: Andersen,A.R.

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Calypso
  • Fra: 1847 Fra kilde: Skipsmålingsprotokoll 1845-1877, Natbevis, Ver 68,
  • Kommentar: 1847:Andersen,A.R.,Hansen,H.J.,Olsen,G.,61:Beck,W.J.mf 68:Beck,Chr m.f
Urania
  • Fra: 1848 Fra kilde: Skipsmåling 1845-1877, Natbevis, Ver 68,Hvite seil
  • Kommentar: 1848:Andersen, A.R.,1861:Lund,P.L. 1868: Næss,O.C. m.fl.1876:Omholt,T.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN