Rederi: Asuld Rødan

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Uten navn
  • Fra: 1803 Fra kilde: t
  • Til: 1805 Til kilde: t
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN