Rederi: Axel Herlofson

Utskriftvennlig versjon »

Skuter

Rurik
 • Fra: 1875 Fra kilde: v
 • Til: 1877 Til kilde: v
Senior
 • Fra: 1882 Fra kilde: v
 • Til: 1884 Til kilde: v
Leetch
 • Fra: 1881 Fra kilde: v
 • Til: 1883 Til kilde: v
Victor
 • Fra: 1881 Fra kilde: v
 • Til: 1881 Til kilde: v
Mercator
 • Fra: 1883 Fra kilde: v
 • Til: 1886 Til kilde: v
Rurik
 • Fra: 1883 Fra kilde: v
 • Til: 1884 Til kilde: v
Russell
 • Fra: 1887 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Tridente
 • Fra: 1884 Fra kilde: v
 • Til: 1886 Til kilde: v
Tell
 • Fra: 1884 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Cito
 • Fra: 1885 Fra kilde: v
 • Til: 1885 Til kilde: v
Nat
 • Fra: 1885 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Scott
 • Fra: 1885 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Aries
 • Fra: 1886 Fra kilde: v
 • Til: 1886 Til kilde: v
Ran
 • Fra: 1886 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Strauss
 • Fra: 1886 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Faust
 • Fra: 1887 Fra kilde: v
 • Til: 1887 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN