Rederi: H. A. C. Sunne

Skuter

Mohawk
  • Fra: 1869 Fra kilde: v
  • Til: 1871 Til kilde: v
Nordcap
  • Fra: 1865 Fra kilde: v
  • Til: 1872 Til kilde: v
St. lawrence
  • Fra: 1879 Fra kilde: v
  • Til: 1881 Til kilde: v
Virgo
  • Fra: 1873 Fra kilde: v
  • Til: 1873 Til kilde: v
Asta
  • Fra: 1876 Fra kilde: v
  • Til: 1887 Til kilde: v
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN