Om skuteregisteret

Databasen bygger på Veritas-registrene og Tollbøkene.

I tillegg er Odd Mørlands database lagt til. Odd Mørland hadde i sin tid nært samarbeid med Aust-Agder-Arkivet bl.a. om utarbeiding av seilskuteregistret og vi har også fått tilgang til hans privat registrerte materiale.

Ønskes ytterligere informasjon om registret, kontakt gjerne Aust-Agder kulturhistoriske senter på følgende e-postadresse: postmottak@aaks.no

Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN