Skute: Alborga

Signatur:
1979
Byggeår:
1878
Hjemmehavn:
Arendal
Register:
SEJLSKIP
Tak:
1
Kjennetegn:
HVJG
Drektighet:
647.900024414
Drektighetstype:
t
Målebrev:
18850702
Nasjonalitetsbevis:
18850702
Kilde:
Natbevis, Hvite seil b1 s49
Kommentar:
Natnr 398. Bygd Fleetwood 1878,innkjøpt fra Wellford,England 1885.Iflg erklæring dat 20/11 1886 eier Stephansen & Smiths konkursbo (Chr.Stephansen jr) 49/100 part. Påtegning Natbevis 13/11 1886: eies av Chr. Flack m.fl. Målt Arendal 3/10 1894 til 614,59 t Iflg skriv fra rederiet av 3/3 1904 skal bark ALBORGA nu være solgt til Christiania, hvor den etter senere meddelelse fra tollskriveren er innregistrert (skriv 8/3 1904). Hvite seil: Bygd i New Brunswick 1878.
Utskriftvennlig versjon »

Mannskap

Flach,Chr.
  • Fra: 1885 Fra kilde:
  • Kommentar: 1885:Flach,Chr. senere Johannesen,Olaves

Rederier

Stephansen,Chr.
  • Kommentar: Stephansen,Chr.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN