Skute: Amalie

Signatur:
TV3
Hjemmehavn:
Tvedestrand
Register:
F75
Tak:
0
Posisjon:
Dover
Destinasjon:
Amerika
Kommentar:

Skipstype

 • Bark
 • Kilde: F75

Tonnasje

 • 162.5 kommerselester
 • Kilde: F75
Utskriftvennlig versjon »

Mannskap

J. Andersen
 • Fra: 1875 Fra kilde:
Elling N. Andersen
 • Alder: 23 Bosted: Rensfjeld, Dybvåg pg
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Carl Johan Trulsøn
 • Alder: 26 Bosted: Sverige
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
A.J. (?) Berntsen (?)
 • Alder: 32 Bosted: Sverige
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Johan Oscar J----?
 • Alder: 30 Bosted: Sverige
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Ole B---sen
 • Alder: 21 Bosted: Norsk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Adam Gustavson
 • Alder: 22 Bosted: Finsk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
Anders Lodene?
 • Alder: 23 Bosted: Finsk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
Carl Oscar L. Sundberg (?)
 • Alder: 20 Bosted: Svensk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(S)
 • Kommentar:
Carl - Magnusen
 • Alder: 19 Bosted: Svensk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(S)
 • Kommentar:
Hans Carlsen
 • Alder: 25 Bosted: Svensk
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(S)
 • Kommentar:
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN