Skute: Anna

Signatur:
1808TR24
Hjemmehavn:
Øster Risør
Hjemmehavn kilde:
1808t
Register:
TB_SKUTE
Kommentar:
Tilkiøbt TR 1808, Taget af fienden TR 1808, Beviist ved Tingsvidne TR 1811 - 1813.

Skipstype

  • Sjalup
  • Kilde: 1808t

Tonnasje

  • 18.5 kommerselester
  • Kilde: 1808t
Utskriftvennlig versjon »

Rederier

Peter Pettersen
  • Fra: 1808 Fra kilde: t
  • Til: 1813 Til kilde: t
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN