Skute: Arken

Signatur:
1372
Byggeår:
1863
Hjemmehavn:
Arendal
Register:
SEJLSKIP
Tak:
3
Kjennetegn:
N 262
Drektighet:
340.959991455
Drektighetstype:
t
Målebrev:
18770202
Nasjonalitetsbevis:
18630717
Kilde:
Skipsmåling 1845-1877, Ver 68,Natbevis,Hvite seil b3 s99
Kommentar:
Mno 106 og 0. Natnr 259. Kjenningssignal HVQF. Bygget Fævig 1863, målt Grimstad 24/6 1863 til 169,5 cl. Ver 68: Bygd Grimstad 1863, 164,5 cl. Iflg skriv fra tollkassereren i Grimstad av 14/4 1874 er brigg ARKEN overgått dertil. Hvite seil:Førere 1864-71 O.Olsen,71-74 C.Jensen,74-77 I.A.Olsen,77-78 Ole Olsen,78-80 Johs.Ramløff,80-82 S.Kittelsen,82-89 J.Halvorsen.Redere 1864-71 Ole Olsen Thingstvedt,71-74 O.C.Paulsen,74-77 Ole Olsen,77-83 John Jensen,83-85 T.Boye,85-89 J.Olsen,Gs
Utskriftvennlig versjon »

Mannskap

Olsen,O.
 • Fra: 1868 Fra kilde:
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O. 1877:Ramløff,J.O.
Olsen,O.
 • Fra: 1868 Fra kilde:
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O. 1877:Ramløff,J.O.
Ramløff,J.O.
 • Fra: 1877 Fra kilde:
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O. 1877:Ramløff,J.O.

Rederier

Jensen,Johan
 • Fra: 1877 Fra kilde: Skipsmåling 1845-1877, Ver 68,Natbevis,Hvite seil
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O.,Thingstvedt, Jensen,Johan 1877:Jensen,Johan m.fl.
Jensen,Johan
 • Fra: 1877 Fra kilde: Skipsmåling 1845-1877, Ver 68,Natbevis,Hvite seil
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O.,Thingstvedt, Jensen,Johan 1877:Jensen,Johan m.fl.
Olsen,O.
 • Fra: 1863 Fra kilde: Skipsmåling 1845-1877, Ver 68,Natbevis,Hvite seil
 • Til: 1868
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O.,Thingstvedt, Jensen,Johan 1877:Jensen,Johan m.fl.
Thingstvedt
 • Fra: 1863 Fra kilde: Skipsmåling 1845-1877, Ver 68,Natbevis,Hvite seil
 • Til: 1868
 • Kommentar: 1863,1868:Olsen,O.,Thingstvedt, Jensen,Johan 1877:Jensen,Johan m.fl.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN