Skute: Askøy

Signatur:
1545
Byggeår:
1872
Hjemmehavn:
Arendal
Register:
SEJLSKIP
Tak:
1
Kjennetegn:
HSKT
Drektighet:
461.239990234
Drektighetstype:
t
Målebrev:
18970522
Nasjonalitetsbevis:
18970526
Kilde:
Nationalitetsbevis Arendal, Ver 88 og 05,Hvite seil b2 s64
Kommentar:
Natnr 48. Innkjøpt fra Risør nr 103. 1897: Andre redere: Jacobsen,J.C., Wittus Furst, Jens M. Marcussen (utydelig skrift) m.fl. Solgt til Porsgrund 1904 for 6000kr, innregistrert i Porsgrund 20/8 1904. Hvite seil:Førere 73-76 P.S.Markussen,76-82 J.M.Markussen,82-83 L.Markussen,83-86 N.O.Olsen,86-89 P.E.Markussen,89-98 A.M.Halvorsen,98-04 J.Jacobsen,04-07 N.Wallentinsen,07 K.Kristiansen. Reder Smith & Hansen,Adl. Ble solgt til opphugning i 1908.
Utskriftvennlig versjon »

Mannskap

Gundersen,M.
  • Fra: 1905 Fra kilde:
  • Kommentar: 1888:Marcussen,P.E. 1897:Jacobsen,J.C. 1905:Gundersen,M.
Jacobsen,J.C.
  • Fra: 1897 Fra kilde:
  • Kommentar: 1888:Marcussen,P.E. 1897:Jacobsen,J.C. 1905:Gundersen,M.
Marcussen,P.E.
  • Fra: 1888 Fra kilde:
  • Kommentar: 1888:Marcussen,P.E. 1897:Jacobsen,J.C. 1905:Gundersen,M.

Rederier

Hansen,H.C
  • Fra: 1897 Fra kilde: Nationalitetsbevis Arendal, Ver 88 og 05,Hvite sei
  • Kommentar: 1888:Marcussen,J.M.A. m.fl. Østerrisør, 1897:Hansen,H.C m.fl.
Marcussen,J.M.A.
  • Fra: 1888 Fra kilde: Nationalitetsbevis Arendal, Ver 88 og 05,Hvite sei
  • Kommentar: 1888:Marcussen,J.M.A. m.fl. Østerrisør, 1897:Hansen,H.C m.fl.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN