Skute: Glitner

Signatur:
TV28
Hjemmehavn:
Tvedestrand
Register:
F75
Tak:
0
Posisjon:
Tybee (??)
Destinasjon:
"for Order" (?)
Kommentar:

Skipstype

 • Bark
 • Kilde: F75

Tonnasje

 • 213.5 kommerselester
 • Kilde: F75
Utskriftvennlig versjon »

Mannskap

M. J. Halvorsen
 • Fra: 1875 Fra kilde:
Salve Pedersen
 • Alder: 18 Bosted: Tvedestrand
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Aasold G. Halvorsen
 • Alder: 21 Bosted: Lyngør
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Harald Støren
 • Alder: 23 Bosted: Christiania
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Hans Iversen
 • Alder: 27 Bosted: Holmestrand
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Peder Gundersen
 • Alder: 33 Bosted: Bergen
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Theodor Olausen
 • Alder: 17 Bosted: Eker
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Johan Syversen
 • Alder: 16 Bosted: Christiania
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
A.M. Corbuta
 • Alder: 32 Bosted: Finland
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
David Hagert
 • Alder: 33 Bosted: Finland
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
Jacob Sandor
 • Alder: 27 Bosted: Finland
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
Jonas Kekke
 • Alder: 25 Bosted: Finland
 • Fra: 1875 Fra kilde: F75
 • Trosbekjennelse: Statskirka(FIN)
 • Kommentar:
M.J. Halvorsen
 • Fra: 1875 Fra kilde:
 • Trosbekjennelse: Statskirka
 • Kommentar:
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN