Skute: Speculationen

Signatur:
324
Byggeår:
1816
Hjemmehavn:
Arendal
Register:
SEJLSKIP
Tak:
3
Kjennetegn:
N 33
Drektighet:
60
Drektighetstype:
cl
Målebrev:
18450623
Nasjonalitetsbevis:
18610413
Kilde:
Skipsmålingsprotokoll 1830-1845, Natbevis,Ver 68
Kommentar:
No 8/45. Natnr 142. Kjenningssignal HVFL. Bygd Grimstad 1816. Gammelt målebrev Tønsberg 30.mars 1829 viser 56,5 cl. Målt 10/3 1846 til 58,5 cl. Ver 68: reder A.Arvesen m.fl, kaptein T.Govertsen. Forlatt av mannskapet i Nordsjøen, 6/7 1869 (usikkert 9tall)

Mannskap

Gundersen,Elling A.
  • Fra: 1861 Fra kilde:
  • Kommentar: Johnsen, Tjostol 1846: Johnsen, K., 1861:Gundersen,Elling A.
Johnsen, K.
  • Fra: 1846 Fra kilde:
  • Kommentar: Johnsen, Tjostol 1846: Johnsen, K., 1861:Gundersen,Elling A.

Rederier

Arvesen,Arve
  • Fra: 1861 Fra kilde: Skipsmålingsprotokoll 1830-1845, Natbevis,Ver 68
  • Kommentar: 1845:Schjeveland, T. og P. hver for 1/2, 1861:Arvesen,Arve m.fl.
Schjeveland,P.
  • Fra: 1845 Fra kilde: Skipsmålingsprotokoll 1830-1845, Natbevis,Ver 68
  • Kommentar: 1845:Schjeveland, T. og P. hver for 1/2, 1861:Arvesen,Arve m.fl.
Schjeveland,T.
  • Fra: 1845 Fra kilde: Skipsmålingsprotokoll 1830-1845, Natbevis,Ver 68
  • Kommentar: 1845:Schjeveland, T. og P. hver for 1/2, 1861:Arvesen,Arve m.fl.
Kontakt Webmaster Vedlikeholdes av Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN